Återupprätta vår heder

Återupprätta vår heder

Har du tänkt på en väldigt märklig sak? Att vi människor med glatt humör sågar av grenen som vi själva sitter på. Fullt medvetna om konsekvenserna fortsätter vi att förstöra vår planet, vårt hem. Denna ofattbara dumhet och kortsynthet måste vara unik i universum. Är detta vårt tragiska öde, eller kan vi fortfarande upprätta vår heder gentemot kommande generationer?

Temat för Earth Day 2021 är ”Restore our Earth”. Det går perfekt ihop med vår ”take action”-strategi här på KnowledgeCotton Apparel. Exploateringen av vår planet har nu gått så långt att det inte längre är tillräckligt att vi upphör med vårt självdestruktiva beteende – vi måste aktivt börja återställa och återskapa det vi har förstört.

I en tid då människor bara vill att saker och ting ska återgå till det normala kan den utmaningen verka svårare än någonsin. Men tidsandan kan också innebära möjligheter. Alla vet att vi inte kan återgå till ”business as usual” – det var trots allt det som satte oss i den här situationen till att börja med.

Engagemang, uppoffring och solidaritet måste bli det nya normala. Det räcker inte att vi är medvetna om problemen, nu måste var och en steppa upp och bidra på det sätt de kan, utifrån sina egna förutsättningar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och många små handlingar blir tillsammans till något stort.

Så vad har en manifestation som Earth Day för betydelse egentligen? Blir folk inte bara trötta av att höra en massa tjat om hotet mot vår planet? Konstigt nog är det en ganska vanlig inställning. Men för oss känns det ganska logiskt att vi börjar behandla planeten som om vi faktiskt tänkt bo kvar här. Alla initiativ som främjar förändring förtjänar vårt fulla stöd. Ditt också. För det är bara om vi arbetar tillsammans som vi kan återupprätta vår heder och se framtida generationer i ögonen.

Låt oss göra varje dag till Earth Day.