Investera i vår planet

Det är mycket snack. Det snackas om att vi måste bekämpa klimathotet. Det snackas om att vi måste bevara planetens resurser. Det snackas om att vi måste rädda haven, regnskogarna, djur- och växtlivet. Missförstå oss rätt här. Att prata är bra. Men att agera är bättre.

Sedan 1969 har vi byggt vår verksamhet på hållbarhet. Vi har sett med egna ögon att det faktiskt går att förändra. Men vi vet också att förändring inte kommer av sig självt. Som en del av vår ”take action”-strategi så strävar vi efter att göra saker och ting lite bättre för varje dag. Det är vår drivkraft. Och det är därför som vi ibland kan bli lite trötta på allt snack. Vi säger, action first!

Investera där det gör skillnad

Den 22 april är det Earth Day. En dag som påminner oss om att vi måste göra mycket mer för att hantera de globala utmaningarna. Inte bara för att minska de negativa effekterna för oss som lever på planeten i dag. Utan för att det är vår plikt att göra allt vi kan för att lämna efter oss en beboelig planet till kommande generationer.

Temat för Earth Day 2022 är ”Invest in our planet”. Det är ett tema som vi tycker sätter fingret på exakt vad det handlar om. Om vi inte investerar i de smarta idéer, innovativa projekt och modiga organisationer som vill rädda planeten, så spelar
inga andra investeringar heller någon roll.

Läs mer ↓

Vi donerar alla intäkter från försäljningen på Earth Day

För oss är varje dag Earth Day. Men så länge det behövs en speciell dag för att påminna världen om de avgörande utmaningar vi alla står inför, så stödjer vi initiativet fullt ut. Som ett sätt att manifestera vårt stöd för Earth Day 2022, investerar vi i vår planet genom att donera intäkterna från all försäljning på vår webbplats under Earth Day den 22 april till EDF – Environmental Defense Fund.

Om Environmental Defense Fund

EDF är en ideell organisation som bygger sitt arbete helt och hållet på vetenskap. De koncentrerar sina resurser till de områden där deras expertis kan göra störst skillnad. För att skapa långsiktigt hållbara lösningar sätter de samman människor från olika kompetensområden för få flera perspektiv på utmaningarna. Detta är en strategi som ligger i linje med vårt sätt att se på kunskap som grunden för handling. Vi är glada över att kunna investera i deras viktiga arbete för planeten.

Tillsammans för Earth Day 2022.

#InvestInOurPlanet

www.earthday.org

www.edf.org