A matter of credibility

Our certifications

A matter of credibility

Our certifications

Working with certifications has always been a big part of our traceability and integrity strategy. To us, it is a matter of credibility. Having the right certificates shows that we are a company that is serious about sustainability and determined to make a difference.

Our certifications give the consumer reassurance that the product they buy in fact has been inspected and certified by a third party. This gives a guarantee that the raw fiber input, the production process, the chemicals used and the working conditions for people involved is handled in the best possible way and that they meet the world leading standards for integrity and transparency.

GOTS

Global Organic Textile Standards (GOTS) är den världsledande standarden för certifiering av ekologiska textiler och beaktar både ekologiska och sociala aspekter. GOTS omfattar varje steg i tillverkningsprocessen, från fiber till färdigt plagg.

Det finns två olika nivåer av GOTS certifiering. GOTS 1 kräver att materialet består av minst 95 procent ekologiska fibrer medan GOTS 2 kräver minst 70 procent ekologiska fibrer.

Majoriteten av våra produkter är GOTS-certifierade. Av dessa är flertalet GOTS 1-certifierade och endast ett fåtal är GOTS 2-certifierade.

KnowledgeCotton Apparel är certifierade av Control Union, lic. no. 847594

GRS

GRS är den världsledande standarden för certifiering av
återvunna textiler och beaktar både ekologiska och sociala aspekter. GRS omfattar varje steg i tillverkningsprocessen, från fiber till färdigt plagg. 

För att ett plagg ska bli GRS-certifierat krävs att det består av minst 50 procent återvunna fibrer. Fibrerna kan bestå av material från tillverkning (pre-consumer), material från konsumentledet (post-consumer) eller en kombination av dessa.  

KnowledgeCotton Apparel är certifierade av Control Union, lic.no. 847594.

OCS

Organic Content Standards (OCS) är ett certifikat som verifierar mängden ekologisk bomull i slutprodukten.

Det finns två olika nivåer av OCS certifiering: OCS 100 ges endast till produkter som innehåller 95 till 100 procent ekologiska fibrer. OCS Blended är ett certifikat för produkter som innehåller en mix av ekologiska och konventionella material. Den exakta mängden ekologiska material framgår alltid av etiketten i plagget.

KnowledgeCotton Apparel is certified by Control Union, lic.no. 847594.

Vegan PETA approved

Vi samarbetar med PETA och använder deras ”Vegan” logotyp
för att visa för våra konsumenter att de köper en produkt som är ”cruelty-free” och inte innehåller några animaliska material. Alla våra produkter utom de som innehåller ull är Vegan PETA approved.

Av etiska skäl använder vi inte silke, läder eller päls i några av våra produkter. Du kan vara säker på att alla produkter som bär logotypen är framställda enligt de mest ansvarsfulla och etiska metoder.

ECOVERO™

ECOVERO™ är den nya standarden för miljövänlig viskos. ECOVERO™-fibrerna utvinns ur förnybart trä och uppfyller höga miljökrav genom en tillverkningsprocess som genomsyras av hållbarhet. LENZING™ ECOVERO™-fibrerna är anpassade för en hållbar livsstil och bidrar till en grönare värld.

TENCEL™

TENCEL™ är en märkning av miljövänliga material med lyocell och modala fibrer. TENCEL™-fibrerna kommer från hållbart brukade skogar och har framställts med största respekt för miljön.

CarbonNeutral

CarbonNeutral är ett certifikat som omfattar tre huvudområden i företagets organisation: 

• Företaget – till exempel användandet av värme, vatten och elektricitet samt de anställdas resvanor och beteende.

• Leveranser – all frakt av varor, både från leverantörer till företaget och från företaget till kunder.

• Förpackningar – förpackningsmaterialet, andelen återvunnet material och transportsträckan.

Genom att minska företagets koldioxidutsläpp och samtidigt finansiera klimatprojekt runt om i världen har vi minskat vårt koldioxidavtryck till netto noll i enlighet med CarbonNeutral Protocol. Som ett resultat av detta är vi ett koldioxidneutralt företag och har därmed uppnått CarbonNeutral® status.